Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách pro prof. Alexandera Lichtensteina

Datum publikace
Kategorie aktualit

Prof. Alexander Lichtenstein je předním světovým odborníkem na mikroskopický popis magnetismu v kovech a v jiných pevných látkách. Při dostatečně podrobném pohledu se totiž ukazuje, že magnetické chování se objevuje jako důsledek vzájemných závislostí, takzvaných korelací, mezi pohyby jednotlivých elektronů krystalovou mříží. Prof. Lichtenstein se zaměřuje na teoretický rozbor takových korelací v konkrétních materiálech, přičemž významně přispěl k vývoji metod umožňujících předpovídat magnetické vlastnosti látek pouze na základě znalosti jejich chemického složení.

Od roku 2004 je profesorem teoretické fyziky na Univerzitě v Hamburku. Předtím působil mimo jiné ve Forschungszentru Jülich a na Radboudově univerzitě v nizozemském Nijmegenu. Je držitelem Státní ceny Ruské federace za přínos k rozvoji vědy a techniky (1995) a v roce 2014 získal Medaili Maxe Borna za mimořádný příspěvek k teorii magnetismu a elektronových korelací v reálných materiálech. Toto ocenění je udělováno společně Německou a Britskou fyzikální společností. Spolupráce prof. Lichtensteina s fyziky z Akademie věd ČR začala zhruba před deseti lety při studiu magnetismu plutonia. Od té doby se společný výzkumný program rozšířil o mnohá další aktuální témata.

Odkaz:
Medaile Akademie věd ČR udělené v letech 2015.

Klíčová slova: