Čeští vědci významně přispívají k činnosti Evropské jižní observatoře

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Konference Senátu Parlamentu České republiky a Astronomické ústavu AV ČR připomněla 25. února loňské výročí 60 let existence Evropské jižní observatoře a zapojení České republiky jako první členské země ze střední a východní Evropy do této instituce. Setkání proběhlo za účasti generálního ředitele observatoře profesora Xaviera Barconse.

„Evropská jižní observatoř je špičková mezinárodní výzkumná organizace, která umožňuje českým vědcům již 15 let využívat tu nejmodernější astronomickou techniku a podílet se na nejvýznamnějších světových projektech. Za tu dobu přinesla jejich práce množství skvělých výsledků. Observatoř navíc nabízí řadu možností i v jiných vědeckých oborech a dává také příležitost mladým vědcům a studentům,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Drahoš, který akci spolupořádal. Český vědecký přínos k činnosti observatoře vyzdvihl také její generální ředitel Xavier Barcons.

Zapojení českých vědců na plánované observatoři Cherenkov Telescope Array (CTA) umístěné v blízkosti Paranal v Chile prezentoval Dušan Mandát. Česká skupina byla již od samotného počátku projektu CTA zapojena do aktivit hledání ideální lokace budoucí CTA observatoře, kde bude studovat kvalitu atmosféry pomocí vlastních zařízení, čímž přispěje ke zpřesnění simulací a budoucí analýzy dat z teleskopů CTA.

Vědci hledají zdroje vysoce energetického kosmického záření

Cílem aktivity 1500 vědců ze 150 institucí a 25 zemí zapojených do výzkumu observatoře CTA je detailní studium zdrojů a procesů, při kterých vzniká vysoce energetické kosmické záření.

Budovaná observatoř bude mít minimálně desetinásobně vyšší citlivost určení energie a úhlové rozlišení oproti stávajícím pozemním observatořím. To umožní vědcům podstatně podrobnější studium zdrojů. Optické teleskopy jsou určeny na studium vysokoenergetických fotonů – tzv. gama fotonů s energiemi v řádu desítek GeV až po stovky TeV.

Ideální místo pro observatoř je v Chile

Pro pozorování sekundárního záření gama fotonů je ideální takové místo, kde je minimální pokrytí noční oblohy mraky a malé množství aerosolů v atmosféře. Z nabízených lokalit vyšla právě chilská lokalita jako bezprecedentně nejlepší místo pro umístění teleskopů CTA na jižní polokouli. „Podíleli jsme se na studiu atmosféry v kandidátských lokalitách a Paranal vyhovuje jak absencí světelného smogu, tak jasným nočním nebem přibližně 320 dní v roce. Navíc je zde minimum vzdušné vlhkosti a prachu, což jsou ideální pozorovací podmínky, které minimálně ovlivní rozvoj spršky sekundárních částic v atmosféře a minimalizují nutnost korekce naměřených dat,“ vysvětlil Mandát jeden z důvodů volby umístění observatoře.

České dalekohledy FRAM pomáhají CTA při simulacích

Data pro simulace atmosférických spršek a přípravu analytických nástrojů CTA získávají čeští vědci z nainstalované celooblohové kamery pro systematické a dlouhodobé pozorování oblačnosti a hrubou analýzu atmosférické extinkce. Výzkumníci také nainstalovali robotické fotometrické dalekohledy FRAM a sluneční fotometr, které provádějí detailní měření aerosolů v atmosféře a upřesňují modely atmosféry pro CTA simulace.

Česká skupina se dále v rámci projektu podílí na optických simulacích, designu a konstrukci optických a optomechanických komponent teleskopů, vývoji nových velkoformátových odrazných ploch s vysokou odolností a souvisejících odrazných vrstev. Mezi další aktivity patří i instalace a servis teleskopů.

Evropská jižní observatoř byla založena 5. října 1962 a v současnosti sdružuje 16 evropských zemí. Ředitelství instituce sídlí v německém Garchingu u Mnichova. Nejvýkonnější astronomické přístroje na světě však ESO provozuje v jihoamerickém Chile.

 


 

 

Klíčová slova: