Česká hlava 2010

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Česká hlava, projekt na podporu vědecké a technické inteligence, 18.11.2010.

Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava již podeváté rozděloval národní ceny úspěšným osobnostem české vědy. Česká hlava pamatovala i na mladé vědce cenami Doctorandus a Gaudeamus. Laureátem první se stal Mgr. Jaromír Chalupský z ČVUT a Fyzikálního ústavu AV ČR za výzkum rentgenových laserů. Výsledky Jaromíra Chalupského, oceněné cenou Doctorandus, ukazují, že rentgenové lasery se z vědecko-fantastické literatury a jejích mysteriózních hvězdných válek již definitivně přesunuly do reality výzkumu a prvních aplikací a že česká škola, vytvořená na tomto poli především dlouholetou spoluprací Fyzikálního ústavu AV ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, se ve světě rozhodně neztratila.

Celý článek v Akademickém bulletinu.

Klíčová slova: