Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku za rok 2019

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Přečtěte si článek o udělení čestné Kopalovy přednášky, která proběhla v sobotu 30. listopadu 2019 od 13:15 v Planetáriu Praha, Královská obora.

Česká astronomická společnost, 28. 11. 2019.

Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku 2019 prof. RNDr. Janu Řídkému, DrSc. z Akademie věd ČR a prof. RNDr. Miroslavu Hrabovskému, CSc. ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci za klíčovou roli v české účasti na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera (PAO), jenž se stal v uplynulém desetiletí nejvýznamnějším světovým centrem pro výzkum ultraenergetického kosmického záření (UHE KZ) ve stoletých dějinách této oblasti astročásticové fyziky.

Celý článek na webu České astronomické společnosti.


Podobný odkaz:

Vědci Jan Řídký a Miroslav Hrabovský budou mít prestižní Kopalovu přednášku.