Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku za rok 2019

Datum publikace
Kategorie aktualit

Česká astronomická společnost, 28.11.2019.

Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku 2019 prof. RNDr. Janu Řídkému, DrSc. z Akademie věd ČR a prof. RNDr. Miroslavu Hrabovskému, CSc. ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci za klíčovou roli v české účasti na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera (PAO), jenž se stal v uplynulém desetiletí nejvýznamnějším světovým centrem pro výzkum ultraenergetického kosmického záření (UHE KZ) ve stoletých dějinách této oblasti astročásticové fyziky.

Celý článek na webu České astronomické společnosti.


Podobný odkaz:

Vědci Jan Řídký a Miroslav Hrabovský budou mít prestižní Kopalovu přednášku.

Tagy článku: