Ceny Akademie věd za vynikající vědecké výsledky a popularizaci putují do Fyzikálního ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 4. 10. 2017 převzali významní vědci a vědkyně prestižní Ceny Akademie věd z rukou prof. Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd. Mezi oceněnými byli i Dr. Lukáš Palatinus se svým autorským týmem a RNDr. Martin Ledinský, Ph.D., z Fyzikálního ústavu.

Krystaly jsou objekty složené z pravidelně se opakujících základních buněk, jejichž vnitřní strukturu je možné zkoumat difrakčními metodami. Ovšem strukturní analýza nanokrystalů, které jsou objekty na samotné hranici definice krystalu (obsahují alespoň v jednom rozměru maximálně několik desítek základních buněk), byla doposud nedořešenou výzvou. Právě touto problematikou se Dr. Palatinus a jeho spolupracovníci začali zabývat v roce 2009, kdy s podporou Fellowshipu J. E. Purkyně nastoupil do Fyzikálního ústavu.

cena_palatinus1.jpg
Popis
Dr. Palatinus a jeho autorský tým. (Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.)

Klíčovým přínosem Dr. Palatinuse a jeho týmu byl vývoj algoritmu a programu pro detailní určení krystalové struktury, tzv. strukturního upřesnění, pomocí elektronových difrakčních dat. Dosud neexistovaly výpočetní postupy, které by tuto teorii dokázaly efektivně převést do výpočetních algoritmů. Dr. Palatinus takový algoritmus jako první na světě vyvinul a nyní je tak možné z elektronových dat získat výsledky blížící se svou přesností výsledkům klasické krystalografie.

cena_correa.jpg
Popis
Dr. Correa z týmu dr. Palatinuse přebírá cenu od dr. Fejfara, předsedy Vědecké rady AV ČR, a od prof. Zažímalové, předsedkyně AV ČR. (Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.)

Tím se otevírají nové možnosti pro výzkum struktur nanokrystalů s praktickými dopady pro řadu důležitých oborů. Završením výzkumu byla demonstrace přesnosti metody stanovením poloh atomů vodíku ve strukturách paracetamolu II a hydratovaného hlinitofosforečnanu kobaltnatého. Význam tohoto výsledku byl podtržen umístěním upoutávky na publikovaný článek na titulní stránce časopisu Science. Dr. Palatinus byl za svůj objev oceněn také cenou NF Neuron pro mladé vědce v březnu 2017.

Cenu předsedkyně AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy si vysloužil RNDr. Martin Ledinský, Ph.D., laureát Prémie Otto Wichterleho AV ČR za rok 2013. Martin Ledinský se dlouhodobě věnuje popularizaci fyziky a výsledků výzkumu prováděného ve Fyzikálním ústavu AV ČR v rámci projektu Otevřená věda. Pravidelně vystupuje na Veletrhu vědy a v rámci dní otevřených dveří svého vědeckého pracoviště, kde upoutal návštěvníky především hravými fyzikálními pokusy, které jsou u laické veřejnosti stále populárnější. Byl také jedním z hlavních prezentátorů na stánku Fyzikálního ústavu v rámci projektu Mikroskopie hrou, která byla doprovodnou popularizační akcí Mikroskopického kongresu, který se v roce 2014 konal v Praze. S přednáškami o Ramanově spektroskopii se také zapojil do projektu Science to go. Zájem o fyziku se snaží vzbudit přednáškami a pokusy mezi studenty středních a základních škol. Po vzoru nositele Nobelovy ceny Dana Shechtmana začíná s popularizací fyziky u dětí z mateřské školy „Lvíčata“ při ČVUT. Je také spoluautorem řady popularizačních článků o fotovoltaice a mikroskopech se skenující sondou.

Ve své práci se dr. Ledinský zaměřuje na mapování Ramanova rozptylu a fotoluminiscence v kombinaci s mikroskopií atomárních sil a zkoumá především nanostruktury založené na tenkých vrstvách a nanostrukturách křemíku, diamantu nebo organických polovodičů. Za jeho nejvýznamnější výsledek lze označit novou metodu určování krystalinity tenkých křemíkových vrstev, tedy rozhodujícího parametru pro použití v tenkovrstvých solárních článcích. Martin Ledinský je autorem nebo spoluautorem mnoha článků v recenzovaných mezinárodních časopisech a řady příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Byl klíčovým členem řešitelského týmu Centra základního výzkumu LC06040 Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku a evropského projektu 7. rámcového programu PolySiMode.

cena_ledinsky.jpg
Popis
Dr. Ledinský s prof. Evou Zažímalovou a dr. Janečkem, zakladatelem NF Neuron. (Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.)