Cena Wernera von Siemense za rok 2016 – tři úspěchy vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Kolektiv mladých pracovníků z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR pod vedením P. Šittnera získal Cenu Wernera von Siemense 2016 pro Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Cena byla udělena za inovativní výzkum v oblasti vysokoenergetické rentgenové difrakce aplikované na technické problémy.

Pomocí unikátní aplikace metody 3D rentgenové difrakce a mechanického modelování pracovníci zmapovali čelo makroskopického pásu lokalizované deformace pohybujícího se v tahově namáhaném superelastickém drátu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi a vysvětlili mechanismus lokalizace deformace. Metoda 3D-XRD, která umožnila určit vnitřní napěťové a deformační pole v zatěžovaném kovovém drátku s mikronovou přesností, se s výhodou uplatní při navrhování a vývoji technických aplikací slitin NiTi pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. Tým patří dlouhodobě mezi přední světová pracoviště v oboru martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací.

Výsledky, oceněné Cenou Wernera von Siemense, byly zveřejněny v srpnu 2016 v časopise Science a jsou podrobněji popsány v samostatné tiskové zprávě Fyzikálního ústavu AV ČR.

Druhé a třetí ocenění spojené s Fyzikálním ústavem AV ČR pak získala Ing. Mgr. Neda Neykova, Ph. D., která získala 2. místo v kategorii Nejlepší disertační práce a zvítězila v kategorii Nejlepší práce napsaná ženou. V rámci obou těchto kategorií uspěla její disertační práce s názvem „Nanosloupky ZnO pro tenkovrstvé křemíkové solární články s vysokou účinností“.

Disertační práce dr. Neykové je věnována hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO (oxidu zinečnatého) s použitím ve fotovoltaice pro tenkovrstvé sluneční křemíkové články. Elektrické, optické a povrchové vlastnosti ZnO nanosloupků, které jsou rozhodující pro vysokou účinnost slunečních článků, byly zkoumány pomoci optické a fototermální spektroskopie. Školitelem práce byl prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. z FJFI ČVUT v Praze a školitelem specialistou RNDr. Milan Vaněček, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR. Doktorská práce Nedy Neykové získala též Cenu rektora ČVUT za rok 2015. V souvislosti s tímto oceněním byla na webu Fyzikálního ústavu AV ČR rovněž zveřejněna podrobnější zpráva.

Klíčová slova: