Cena SAV za výzkum a zásluhy o rozvoj experimentální fyziky vysokých energií v Košicích