Cena předsedy Grantové agentury České republiky míří do Fyzikálního ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Předseda Grantové agentury ČR uděluje od r. 2003 Cenu předsedy GAČR jako ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných touto agenturou. Cena, spojená s finanční odměnou, je udělována každoročně, a to za vynikající výsledky při řešení grantových projektů ukončených v předchozím kalendářním roce. Každým rokem mohou být oceněni čtyři řešitelé.

kusova-gacr.jpg
Popis
Kateřina Kůsová přebírá Cenu předsedy Grantové agentury od prof. Ivana Netuky

Dne 27. září 2016 předal Ceny za rok 2016 čtyřem laureátům předseda GAČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., ve velmi důstojném prostředí bývalého refektáře v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí v Praze. Mezi vyznamenanými byla též RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D., z Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR. Cenu získala za úspěšné vyřešení projektu „Makroskopické a mikroskopické luminiscenční vlastnosti křemíkových nanočástic“. Projekt se zabýval zejména vlivem různé povrchové pasivace na optické a elektronové vlastnosti křemíkových nanokrystalů. Projekt experimentálně i teoreticky prokázal, že mechanické tahové napětí v kombinaci s kvantově-rozměrovým jevem vede u křemíkových nanokrystalů k vytvoření elektronové pásové struktury s přímým zakázaným pásem. Jedná se o průlomový originální výsledek, který naznačuje rozsáhlé aplikační možnosti, např. při výrobě miniaturních zdrojů světla integrovaných na křemíkových čipech nebo v biologickém a lékařském použití křemíkových nanočástic. Jedná se již o druhé významné ocenění Dr. Kusové, která je též jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal pro ženy ve vědě v roce 2014.