Boj proti odlivu mozků z České republiky: otevření prvních tří center Dioscuri

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Česká republika si letos 1. května připomněla dvacáté výročí vstupu do Evropské unie. Uplynulých dvacet let zásadně změnilo české výzkumné prostředí, česko-německé vztahy i Evropský výzkumný prostor. „Věda v posledních desetiletích výrazně těžila z možností, které jí Evropa nabízí. 

Prezident Společnosti Maxe Plancka Patrick Cramer s vedoucími prvních tří Dioscuri center v České republice.
Popis
Prezident Společnosti Maxe Plancka Patrick Cramer s vedoucími prvních tří Dioscuri center v České republice.

Jedním z příkladů je také Evropskou unií podporovaná mobilita mezi jejími členskými státy a další atraktivní programy financování,“ uvedl prezident Společnosti Maxe Plancka (MPG) Patrick Cramer na slavnostním otevření prvních tří Dioscuri center v České republice v pátek 17. května 2024. „Ani dvacet let po rozšíření Evropské unie ovšem excelence ve výzkumu není v rámci Evropského výzkumného prostoru rovnoměrně rozložena," sdělil Patrick Cramer.

Boj proti odlivu mozků z České republiky

Zde přichází na řadu program Dioscuri. V zájmu vyrovnání stávajících rozdílů ve výkonnosti mezi západní a východní Evropou realizuje Společnost Maxe Plancka program orientovaný na podporu konkrétních vědeckých osobností. První tři inovativní výzkumné skupiny v České republice, tzv. centra vědecké excelence Dioscuri, budou podporovat nadějné mladé výzkumné pracovníky na jejich cestě k excelenci a nezávislosti – a tím posilovat českou vědu a celý Evropský výzkumný prostor. Jedním z cílů programu Dioscuri je snížit tzv. odliv mozků, tj. situaci, kdy vysoce kvalifikovaní výzkumní pracovníci opouštějí určité regiony a přesouvají se do jiných.

Slavnostní otevření center uspořádala Společnost Maxe Plancka ve spolupráci s partnery. Program Dioscuri financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)společně s německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). První tři česká centra Dioscuri působí při Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR a při Masarykově univerzitě. “Za Českou republiku i českou vědeckou komunitu mohu říci, že jsme upřímně vděční za rozšíření programu Dioscuri do naší země. Jedná se o jedinečnou příležitost přilákat k nám excelentní mladé vědce se zkušenostmi ze zahraničí, kteří posunou nejen český výzkum zase o kus dále. První výzva potvrdila atraktivnost programu a Česká republika je připravena jej i nadále rozvíjet,” uvedla vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Radka Wildová.

První tři centra Dioscuri v České republice

Helena Reichlová, Barbora Špačková a Peter Fabian ve své dosavadní vědecké kariéře rovněž využili svobody a možností, které EU nabízí a část svého výzkumu uskutečnili ve Francii, Německu a Švédsku. Obě fyzičky a vývojový biolog se v první výzvě programu Dioscuri dokázali prosadit v konkurenci 30 dalších uchazečů. Vynikající mladí výzkumníci díky prvním třem centrům Dioscuri v České republice založí vlastní výzkumné skupiny na českých hostitelských institucích:

  • Helena Reichlová otevřela 1. října 2023 své Centrum Dioscuri pro spinovou kaloritroniku a magnoniku. Sídlí v Akademii věd ČR v Praze. Fyzička pevných látek chce zkoumat spinovou kaloritroniku a magnoniku v altermagnetech.
  • Peter Fabian, vedoucí Centra Dioscuri pro biologii kmenových buněk a metabolických onemocnění, chce se svou výzkumnou skupinou zkoumat lidské dědičné choroby pomocí zvířecích modelů. Centrum Dioscuri vzniká na Masarykově univerzitě v Brně, druhé největší univerzitě v České republice.
  • Barbora Špačková od léta 2024 povede ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR Centrum Dioscuri pro optiku jednotlivých molekul.Ve své práci chce využít principů nanofyziky k vývoji nejmodernějších přístrojů, které mohou změnit naše chápání základních složek života.

Česká republika jako atraktivní vědecká lokalita

Až 57 procent uchazečů, kteří usilovali o vedení některého z center Dioscuri, se nenarodilo v České republice a 30 procent uchazečů nemělo k České republice žádný předchozí vztah. Tato čísla ukazují, že nejen program financování, který iniciovala Společnost Maxe Plancka, je velmi atraktivní, ale že Česká republika je také atraktivním místem pro výzkum: v posledních zhruba deseti letech česká politika zvýšila investice do výzkumu a vývoje na různých úrovních. Například strukturální fondy EU z období financování 2007 až 2014 byly využity k vybudování nových moderních výzkumných zařízení po celé zemi. Výhodou programu je také to, že centra Dioscuri jsou napojena na Společnost Maxe Plancka, která využívá osvědčené a inovativní strategie podpory mladých výzkumných pracovníků na jejich cestě k vědecké excelenci a nezávislosti.

Program Dioscuri v České republice

V příštích letech vznikne na českých hostitelských institucích až pět center vědecké excelence Dioscuri. Podpora v rámci programu Dioscuri významně překračuje rámec běžného financování projektů. Financování centra Dioscuri podporuje vynikající výzkumné pracovníky, aby v regionu založili inovativní a mezinárodně viditelnou výzkumnou skupinu.

Na počáteční období pěti let skupina obdrží až 300 000 € ročně a současně získává vědeckou podporu zkušených partnerů z Německa. Hostitelská instituce poskytuje vybavení potřebné pro výzkum i další finanční zdroje a nabízí řediteli centra dlouhodobou perspektivu. Financování zajišťují rovným dílem německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) a české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Po spuštění programu Dioscuri v Polsku v roce 2019, kde vzniklo již osm vědeckých center, je Česká republika druhou zemí, ve které je tento nadnárodní program realizován. Zřizováním inovativních výzkumných center ve střední a východní Evropě přispívá program Dioscuri k ukotvení vědeckých standardů excelence v regionu a k překonání existujících rozdílů ve výkonnosti mezi západní a východní Evropou. Společnost Maxe Plancka tak významně přispívá k posílení evropského výzkumného prostoru jako celku.

Klíčová slova: