Akademie podpořila biofyzikální výzkum. Máme nový průtokový cytometr

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Interdisciplinární výzkum Laboratoře biofyziky se zabývá vlivem fyzikálních faktorů na procesy utvářející chování a funkčnost buněk. Akademie věd ČR jej podpořila poskytnutím prostředků na pořízení průtokového cytometru CytoFLEX Beckman Coulter.

Kromě bezkonkurenční rychlosti dokáže cytometr také generovat multiparametrická data. Právě multidisciplinární studie vyžadují rychlou a spolehlivou analýzu různých biologických výstupů, např. buněčného cyklu, apoptózy, buněčné proliferace, viability, signalizace a poškození DNA.

Akademie věd ČR podpořila pořízení průtokového cytometru CytoFLEX Beckman Coulter
Popis

Akademie věd ČR podpořila pořízení průtokového cytometru CytoFLEX Beckman Coulter

Rozšířením portfolia Laboratoře biofyziky o průtokovou cytometrii byla posílena vazba mezi výzkumnými skupinami zabývajícími se účinky materiálů, struktur, rozhraní, částic a dalších fyzikálních jevů na biologické systémy. Cytometr se navíc stane základem pro další vědeckou spolupráci i mimo Fyzikální ústav.

"Tento přístroj také rozšiřuje možnosti pokročilého výzkumu například v oblasti biočipových technologií, které aktivně rozvíjí Laboratoř funkčních biorozhraní pod vedením Hany Lísalové," dodává Oleg Lunov, vedoucí Laboratoře biofyziky.

Přístroj pomůže urychlit rutinní i pokročilé funkční analýzy buněk a stimulovat další výzkum v Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu. Děkujeme Akademii věd ČR za podpoření naší žádosti o finanční prostředky.

Tagy článku: