Akademická Prémie za rok 2016 udělena Pavlu Jelínkovi

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Nejvýznamnější vědecký grant v ČR, prestižní Akademickou prémii, udělil ve středu 22. června předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vynikajícím českým vědcům prof. Ladislavu Kvaszovi z Filosofického ústavu AV ČR a dr. Pavlu Jelínkovi z Fyzikálního ústavu AV ČR. Akademická prémie představuje nástroj finanční a morální podpory skutečné vědecké excelence, je určena mimořádným vědeckým osobnostem, které v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru a vytvářejí prestiž AV ČR jako celku.

Finanční prémie do výše pěti milionů korun ročně zahrnuje po dobu šesti let náklady spojené s výzkumem, pořízením přístrojů a mzdami pro nositele a jeho spolupracovníky.

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., který působí v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR v rámci Sekce fyziky pevných látek, je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti studia fyzikálních a materiálových vlastností nanostruktur pomocí kombinace teoretických simulací a experimentálních technik, zejména rastrovacích mikroskopů. Jeho práce zaznamenaly značný citační ohlas (přes 2500 citací, h-index 23). Od roku 2009 je vedoucím vědecké skupiny NANOSURF.

jelinek1.jpg
Popis
Pavel Jelínek

V rámci zamýšleného výzkumu podpořeného Akademickou prémií se tým Ing. Pavla Jelínka, Ph.D., pokusí posunout současné poznání chemických a fyzikálních procesů v molekulárních nanostrukturách. Výzkum bude primárně směřován do tří základních směrů, které by ve svém důsledku měly umožnit konstrukci nanoelektronických součástek nové generace v blízké budoucnosti na bázi molekulární elektroniky. „Budeme se zabývat studiem rozložení náboje v jednotlivých molekulách v excitovaných stavech. Za tímto účelem budeme dále rozvíjet vlastní metodu, která umožňuje zobrazení elektrostatického potenciálu na jednotlivých molekulách. Ta je založena na analýze obrázků rastrovacích mikroskopů, které umožňují zobrazit chemickou strukturu jednotlivých molekul na povrchu pevné látky. Možnost získání detailní znalosti rozložení náboje v excitovaných stavech v jednotlivých molekulách může vést k hlubšímu pochopení transportu náboje v organických solárních článcích a jejich případné budoucí miniaturizaci na molekulární úroveň,“ vysvětluje první směr svého výzkumu Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

V druhé oblasti se jeho tým zaměří na studium nových chemických reakcí na povrchu pevné látky, které umožňují nové chemické reakce nerealizovatelné v tradiční chemii v roztocích. Využije přitom schopnosti zobrazit chemickou strukturu jednotlivých molekul, které vstupují do reakce, meziproduktů a finálních produktů. „Tato schopnost nám umožňuje popsat detailně průběh dané chemické reakce. Zejména se zaměříme na formování uspořádaných 2D molekulárních struktur, které mohou mít velmi zajímavé transportní a mechanické vlastnosti nebo být základem stavebním kamenem pro molekulární elektroniku,“ dodává. Třetím směrem bude studium cílené manipulace jednotlivých elektronů v rámci jedné molekuly nebo molekulárních nanostruktur. „Chceme navázat na současný výzkum, který nám umožnil kontrolovaně ukládat či odejímat jednotlivé elektrony z dané molekuly a tím vytvářet tzv. jednoelektronové nábojové stavy uvnitř vybrané molekuly. Právě možnost cílené manipulace jednotlivých elektronů na vybrané molekule otevírá zcela nové možnosti v oblasti kvantového počítání (tzv. kvantové celulární automaty) nebo ukládání energie na molekulární úrovni. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na hraně současného poznání, je velmi pravděpodobné, že zamýšlené směry výzkumu nás zavedou na cestu nových, nečekaných fyzikálních a chemických jevů, které nebyly původním cílem výzkumného záměru. Nicméně tyto nové poznatky mohou ovlivnit naše chápaní nanosvěta, který je řízen výlučně zákony kvantové mechaniky. Tudíž se mohou stát krokem k novým nanotechnologiím,“ uzavírá Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Celá zpráva o udělení Akademické Prémie včetně fotogalerie je k dispozici na webu AV ČR.