3D tisk otevírá nové možnosti v jaderné bezpečnosti a výzkumu supravodivosti

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Společný výzkum vědců z NCK MATCA Fyzikálního ústavu AV ČR a průmyslových partnerů otvírá možnosti použití nových technologií slibujících významný pokrok v jaderném inženýrství a vývoji supravodivých materiálů. Výsledkem dvou nově zahajovaných projektů má být zlepšení bezpečnostních standardů a představení ekonomicky efektivnějších řešení pro energetiku a technologický průmysl. První z projektů směřuje k 3D tisku mřížek palivových souborů pro jadernou energetiku a byl podpořen v rámci programu Technologické agentury ČR THÉTA. Druhý projekt má za cíl vývoj keramických supravodivých krystalů s pomocí 3D tisku. Ten získal prostředky z programu OP TAK Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Projekt THÉTA realizovaný ve spolupráci s Ústavem jaderných paliv se zaměřuje na vývoj a testování distančních mřížek vyrobených pomocí aditivních technologií. Tento přístup umožňuje rychlejší iterace designu a přináší vyšší flexibilitu ve vývoji prototypů. 

„Díky pokročilým technikám 3D tisku můžeme nyní rychleji a efektivněji vyvíjet a testovat nové materiály a konstrukce,“ říká Tomáš Jetmar, generální manažer NCK MATCA a dodává: „Využití atomizéru pro přípravu prášků na míru projektu nám navíc umožňuje zkoumat nejvýhodnější poměry materiálů ve slitinách zirkonia a dalších prvků, a také sledovat vliv recyklace prášku na kvalitu výsledného výrobku.“ Dlouhodobě efektivní spolupráce s touto společností vede k výrazným inovacím v oboru a vynikající kvalitě výsledků.

Další významný projekt se začíná realizovat díky podpoře OP TAK ve spolupráci s firmou CAN SUPERCONDUCTORS. Zaměřuje se na výzkum a vývoj nových supravodivých materiálů. Tato spolupráce umožňuje využití pokročilých technologií 3D tisku pro vytváření komplexních supravodivých komponent, což otevírá nové možnosti pro energetický průmysl a další high-tech aplikace. 

„Úspěšný přenos technologií z akademické sféry do průmyslové praxe je základem pro inovace, které transformují tradiční průmyslové sektory a zlepšují naše každodenní životy. Tato spolupráce posiluje naši schopnost přinášet řešení, která mají reálný dopad na společnost,“ komentuje Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a předseda rady NCK MATCA.

Oba projekty ilustrují důležitost inovací, interdisciplinarity a spolupráce mezi vědou a soukromým sektorem. Společné projekty NCK MATCA a klíčových průmyslových a akademických partnerů v České republice a zahraničí vytváří silné základy pro budoucí výsledky a technologický pokrok.