Nacházíte se

Akreditované programy

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je významným školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Fyzikálního ústavu školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce je uveden seznam akreditovaných oborů.

Akreditované studijní programy ve FZÚ

Dohoda s VŠ Název programu Název oboru  Platnost
akreditace
FCHT VŠCHT Praha Chemie a technologie materiálů Metalurgie 1.3.2017
FCHT VŠCHT Praha Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství 1.3.2017
MFF UK Praha Fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (A) 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika povrchů a rozhraní 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Kvantová optika a optoelektronika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Subjaderná fyzika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika nanostruktur (A) 31.8.2019
FEL ČVUT Praha Elektrotechnika a informatika Elektronika 10.10.2014
FEL ČVUT Praha Elektrotechnika a informatika Elektrotechnologie a materiály 10.10.2014
FEL ČVUT Praha Elektrotechnika a informatika Fyzika plazmatu 10.10.2014
FJFI ČVUT Praha Aplikace přírodních věd Fyzikální inženýrství 31.7.2013
FPř UP Olomouc Fyzika Aplikovaná fyzika 1.8.2015
FPř UP Olomouc Fyzika Biofyzika 1.8.2015
FPř UP Olomouc Fyzika Fyzika kondenzovaných látek 1.8.2015
FPř UP Olomouc Fyzika Obecná fyzika a matematická fyzika 1.8.2015
FPř UP Olomouc Fyzika Optika a optoelektronika 1.8.2015

Kromě doktorských a magisterských (nebo diplomových) prací je možné ve FZÚ vypracovat i práce bakalářské.

Fyzikální ústav také spolupracuje se středními školami. Je možné dohodnout přednášky pro jejich studenty i učitele a je také možné vypracovat ve FZÚ středoškolské práce.