AIDA-2020 - Moderní evropské infrastruktury pro detektory na  urychlovačích

Text

Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Cvach, CSc.
Název: Moderní evropské infrastruktury pro detektory na  urychlovačích
Akronym: AIDA-2020
Program: H2020-EU.1.4.1.2.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 194944
Projekt ID: 654168
Období: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2019
Celkové náklady: 12 909 986,73 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 65 000 EUR
Koordinováno ve: Švýcarsku

Cíl:

Účastníme se projektu „Moderní evropské infrastruktury pro detektory na  urychlovačích“, akronym AIDA-2020. Projekt byl zahájen v květnu 2015 a potrvá 4 roky. Projekt spojuje dohromady hlavní evropské infrastruktury pro vývoj detektorů s řadou akademických institucí. Celkem se projektu účastní 19 zemí a CERN. Projekt vychází z priorit Evropské strategie pro částicovou fyziku. Konkrétně pracujeme v balíčku WP14: Infrastruktura pro moderní kalorimetry a balíčku WP5: Sběr dat pro testy na  svazcích. Specifické úkoly, které řešíme, zahrnují: Infrastruktura pro testy inovativních kalorimetrů s optickým vyčítáním spolu s Universitou v Bergenu, Vyčítací systém pro inovativní kalorimetry s DESY Hamburk a Vývoj monitorování kvality dat a slow control společně s britskými institucemi (pod vedením University College London a University Bristol) a DESY Hamburk.

Zpět na seznam projektů