ADONIS - Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Roman Hvězda
Název projektu: Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789
Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 10. 2022
Celkové náklady projektu: 1 269 000 000 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace

Nová generace vysoce výkonných laserů o vysoké opakovací frekvenci budovaných v ELI-Beamlines poskytne nebývalé příležitosti pro aplikovaný a základní uživatelský výzkum. Bude to první fotonické uživatelské zařízení velkého měřítka poskytující prostor pro širokou škálu na průmysl a zdravotnictví zaměřeného výzkumu a akademického výzkumu. Plánovaný projekt zajistí, že potenciální uživatelská komunita se bude zvyšovat s tím, jak se rozšíří možnosti výzkumu na ELI Beamlines.

Podrobnosti o projektu na stránkách ELI Beamlines

Tento projekt je spolufinancován EU.