Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Pondělí, 11.02.2019

Již čtvrtý ročník Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě se konal 11. února 2019. Tento den, vyhlášený OSN a probíhající každoročně pod patronací UNESCO, má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. Zároveň propaguje rovnocenný přístup a zapojení žen do vědy - celosvětově tvoří ženy méně než 30 % výzkumníků napříč obory.

Pátek, 08.02.2019

Dne 4. února 2019 zemřel ve věku 90 let Ing. Bohuslav Březina, CSc.

Pondělí, 04.02.2019

Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Mezi oceněnými je i RNDr. Hana Lísalová, Ph.D., z Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU).

Středa, 16.01.2019

Ústav termomechaniky AV ČR plánuje pro připomenutí profesora Václava Dolejška stavbu pomníku před svou budovou v parku na Mazance na pražském Ládví. Lokalita se nalézá i v těsné blízkosti Fyzikálního ústavu AV ČR.

Čtvrtek, 03.01.2019, Lucia Koubíková

Metoda zesilování rozmítnutých pulzů vyvinutá Donnou Stricklandovou a Gérardem Mourouem v roce 1985 a oceněná letošní Nobelovou cenou za fyziku způsobila doslova revoluci v konstrukci laserových systémů s vysokým špičkovým výkonem. Českou republiku v této oblasti úspěšně reprezentují laboratoře ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy, kde jsou v současnosti v provozu dva unikátní laserové systémy terrawatové a petawattové třídy L1 Allegra a L3 HAPLS.

Stránky