Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Neděle, 05.05.2019

Čtyři čestné oborové medaile předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová na slavnostním setkání 24. dubna 2019. Mezi vyznamenanými byli tři fyzikové (Čestné oborové medaile Ernsta Macha), z toho dva s těsnými vazbami k Fyzikálnímu ústavu AV ČR - doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., a prof. dr. Hubert Ebert.

Středa, 03.04.2019

Na konci února byly vyhlášeny výsledky Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowhips (MSCA IF) 2018. Gizem Sengör, Ph.D., která již v současnosti ve FZU působí ve skupině Dr. Constantinose Skordise, zahájí práci na projektu na podzim 2019. Připojí se tak k dalším držitelům MSCA IF v FZU. Gizem Sengör se bude zabývat popisem polí ve vesmíru v epochách zrychleného rozpínání.

Čtvrtek, 14.03.2019, Z. Hájková, M. Ledinský, M. Hývl, A.Vetushka, A. Fejfar, J. Řáhová, O. Frank

Odlupováním vrstevnatých materiálů (např. grafitu) lze připravit 2D krystaly s tloušťkou jednoho nebo několika málo atomů. Nejznámějším takovým 2D materiálem je grafen (monovrstva grafitu), nicméně v současnosti existují a intenzivně se zkoumají desítky podobných struktur. Příspěvek podává základní přehled o 2D materiálech, jejich vlastnostech, metodách přípravy a možných aplikacích.

Čtvrtek, 21.02.2019

Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumnými institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

Středa, 20.02.2019, Jiří Kroll a Marcela Mikeštíková

Ve čtvrtek 14. února 2019 byla ve Fyzikálním ústavu AV ČR zprovozněna nová Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic. Laboratoř je součástí oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (sekce fyziky elementárnách částic). Byla vybudována v prostorách Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, které má Fyzikální ústav v dlouhodobém pronájmu....

Stránky