Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Bannery střed

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Pondělí, 03.10.2011, Alexander Kupčo

Poslední zářijový den roku 2011 byl ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab) uzavřen Tevatron - největší urychlovač vstřícných svazků protonů a antiprotonů. Tevatron byl v provozu od roku 1983, kdy nejprve fungoval jako protonový urychlovač pro experimenty s pevným terčem, a o dva roky později pak začal pracovat i jako srážeč vstřícných svazků. Během své 28 leté historie bylo na Tevatronu učiněno mnoho fundamentálních objevů, jako například objev top kvarku nebo pět nových baryonů.

Úterý, 27.09.2011

Dne 22. září 2011 předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pražské vile Lanna vynikajícím českým badatelům prestižní Ceny Akademie věd ČR. Mezi oceněnými v kategorii "Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu" byl autorský tým RNDr. Antonína Šimůnka, CSc. a RNDr. Jiřího Vackáře, CSc., kteří získali cenu za úspěšný výzkum tvrdosti materiálů s iontovou a kovalentní vazbou. Ve stejné kategorii byl oceněn doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. jako člen autorského týmu prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc.

Úterý, 06.09.2011, Antonín Fejfar

Dlouhodobé výsledky výzkumu křemíkových vrstev, dosažené ve Fyzikálním ústavu, byly oceněny pozváním RNDr. Jana Kočky, DrSc., vedoucího oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., k přednesení plenární tzv. „Mottovy přednášky“ na 24. mezinárodní konferenci o amorfních a nanokrystalických polovodičích (viz. www.icans24.org).

Pátek, 24.06.2011

23. června přišla do laserové laboratoře PALS, společného pracoviště Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu, vzácná návštěva - premiéři Velké Británie a České republiky David Cameron a Petr Nečas. Provázel je předseda AV ČR Jiří Drahoš.

Středa, 22.06.2011

Jiří Sokol, student 2. ročníku gymnázia v Litomyšli, se podílel v rámci projektu Otevřená věda II ve Fyzikálním ústavu AV ČR na řešení problematiky "Jevy na rozhraní organických materiálů a diamantu". Projekt Otevřená věda má za cíl systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Jiří Sokol se seznámil a samostatně pracoval s pokročilými experimentálními technikami mikroskopie atomárních sil, optické mikroskopie a mikro-elektrochemické syntézy.

Stránky