Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Bannery střed

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Úterý, 21.06.2011

Ing. Vítězslav Jarý, pracující na své doktorské disertační práci v Oddělení optických materiálů (Fyzikální ústav AV ČR), získal 1. místo v soutěži o Cenu H. Becquerela za své originální vědecké výsledky. Ing. Jarý je studentem doktorandského studia oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT a věnuje se studiu scintilačních mechanismů v materiálech na bázi komplexních oxidů.

Úterý, 07.06.2011

Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 7. června 2011 projednala návrhy na udělení cen a čestných oborových medailí Akademie věd ČR. Na návrh Fyzikálního ústavu a po doporučení Vědeckou radou AV ČR doporučila Akademická rada předsedovi AV ČR udělit čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Dieteru Vollhardtovi z Universität Augsburg (SRN). Profesor Dieter Vollhardt je jedním z předních světových teoretiků kondenzovaných látek specializující se na silně korelované elektronové systémy.

Středa, 01.06.2011

Prémii Otto Wichterleho převzalo z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ve středu 1. června v pražské Lannově vile 23 mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. V kategorii Vědy o neživé přírodě získali prémii i Mgr. Martin Čada, Mgr. Hynek Němec a Mgr. Jindřich Kolorenč z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pondělí, 30.05.2011

Relativistické chování elektronů umožňuje využití magnetické rezonance v elektronických nanosoučástkách. Tento objev je dalším z řady společných výsledků dlouholeté spolupráce vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd a laboratoří v Cambridge a Nottinghamu ve Velké Británii. Práce byla zveřejněna v prestižním odborném časopise Nature Nanotechnology

Čtvrtek, 26.05.2011

Profesor Igor Aleksejevič Savin, vynikající ruský fyzik, přicestoval do Prahy, aby 26. května 2011 převzal ve Fyzikálním ústavu medaili 1. stupně, kterou mu udělila Česká fyzikální společnost. Slavnostní předání medaile bylo spojeno se seminářem, ve kterém profesor Savin vzpomínal na svou spolupráci s českými fyziky v experimentech fyziky vysokých energií v Dubně, Serpuchově a v CERN.

Stránky