Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Bannery střed

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Čtvrtek, 01.12.2011, Michael Prouza, Petr Trávníček

V časopisu Nature (v čísle vydaném 1. prosince 2011) byla publikována dvojice článků o neobvyklém záblesku záření gama. Ten byl pozorován 25. prosince 2010, a proto je obvykle označován jako „vánoční záblesk“. Jako první toto vzplanutí v oboru gama záření zaznamenala družice Swift, pro kterou šlo o jeden z nejdelších zaznamenaných záblesků.

Čtvrtek, 01.12.2011

Na vědecké projekty bude dohlížet nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Ta je poradním orgánem vlády. Kvůli sporům mezi jejími členy ministři celou radu před nedávnem odvolali. Premiér Petr Nečas předpokládá, že pro novou radu bude prioritou hlavně rozvoj vědy a výzkumu před zájmy jednotlivých skupin.

Středa, 23.11.2011

Děkovné listy za svou dlouholetou a obětavou práci pro Akademii věd ČR obdrželo letos dvanáct pracovníků této významné státní instituce. Ocenění převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ve středu 23. listopadu 2011 při slavnostním ceremoniálu v sídle AV ČR v Praze na Národní třídě. Nositelé tohoto vyznamenání pocházejí ze čtyř ústavů AV ČR (Astronomický ústav, Botanický ústav, Fyzikální ústav a Fyziologický ústav) a též z Kanceláře AV ČR.

Pátek, 14.10.2011

7. října 2011 se ve Fyzikálním ústavu konalo slavnostní otevření střediska SAFMAT. Projekt Střediska Analýzy Funkčních Materiálů (SAFMAT) byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy jako nejlépe hodnocený projekt v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Pondělí, 03.10.2011, Alexander Kupčo

Poslední zářijový den roku 2011 byl ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab) uzavřen Tevatron - největší urychlovač vstřícných svazků protonů a antiprotonů. Tevatron byl v provozu od roku 1983, kdy nejprve fungoval jako protonový urychlovač pro experimenty s pevným terčem, a o dva roky později pak začal pracovat i jako srážeč vstřícných svazků. Během své 28 leté historie bylo na Tevatronu učiněno mnoho fundamentálních objevů, jako například objev top kvarku nebo pět nových baryonů.

Stránky