Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Bannery střed

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 01.08.2012, Jiří Chudoba

Tier2 centrum ve FZÚ, které spravuje tým Výpočetního střediska, je zapojeno do složitého řetězce zpracování dat z LHC experimentů ALICE a ATLAS v CERN. Právě velký projekt ATLAS (spolu s podobným projektem CMS, kterého se ale neúčastníme) oznámil dne 4. 7. 2012 objev nové částice. Může to být dlouho hledaný Higgsův boson, to ověříme až po nabrání dalších dat v průběhu tohoto roku.

Středa, 11.07.2012

Cenu Milana Odehnala vypisuje v dvouletých intervalech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Mohou se jí zúčastnit autoři a autorky vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoliv pracoviště (tedy i zahraničního), kteří v den uzávěrky nepřekročili věk třiceti let. Výsledky za rok 2012 byly oznámeny na slavnostním setkání FO PP JČMF v Praze dne 30. května 2012.

Pondělí, 09.07.2012, Jiří Rameš

Ve středu 4. července 2012 proběhl v CERN seminář „Současný stav pátrání po Higgsově bosonu na LHC“. Na tomto semináři oznámili představitelé dvou experimentů na velkém urychlovači hadronů LHC, ATLAS a CMS, nezávisle objev nové částice – bosonu o hmotnosti zhruba 126 GeV/c2. Na široké mezinárodní spolupráci experimentu ATLAS se podílejí i fyzikové a technici z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších institucí z ČR.

Úterý, 19.06.2012

Ve středu 13. června 2012 v pražské Lannově vile převzalo z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše 19 mladých badatelů Prémii Otto Wichterleho. Prémie je udělována každoročně vynikajícím a mimořádně talentovaným badatelům do 35 let, aby je podpořila v jejich budoucích kariérách. Mezi mladými výzkumníky, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR, byli i dva zástupci z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pondělí, 04.06.2012, Petr Trávníček

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky pořádá 18. - 22. června 2012 spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci mezinárodní workshop Observatoře Pierra Augera zaměřený na analýzu kosmického záření s nejvyššími energiemi.

Stránky