Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Čtvrtek, 14.03.2019, Z. Hájková, M. Ledinský, M. Hývl, A.Vetushka, A. Fejfar, J. Řáhová, O. Frank

Odlupováním vrstevnatých materiálů (např. grafitu) lze připravit 2D krystaly s tloušťkou jednoho nebo několika málo atomů. Nejznámějším takovým 2D materiálem je grafen (monovrstva grafitu), nicméně v současnosti existují a intenzivně se zkoumají desítky podobných struktur. Příspěvek podává základní přehled o 2D materiálech, jejich vlastnostech, metodách přípravy a možných aplikacích.

Čtvrtek, 21.02.2019

Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumnými institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

Středa, 20.02.2019, Jiří Kroll a Marcela Mikeštíková

Ve čtvrtek 14. února 2019 byla ve Fyzikálním ústavu AV ČR zprovozněna nová Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic. Laboratoř je součástí oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (sekce fyziky elementárnách částic). Byla vybudována v prostorách Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, které má Fyzikální ústav v dlouhodobém pronájmu....

Pondělí, 11.02.2019

Již čtvrtý ročník Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě se konal 11. února 2019. Tento den, vyhlášený OSN a probíhající každoročně pod patronací UNESCO, má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. Zároveň propaguje rovnocenný přístup a zapojení žen do vědy - celosvětově tvoří ženy méně než 30 % výzkumníků napříč obory.

Pátek, 08.02.2019

Dne 4. února 2019 zemřel ve věku 90 let Ing. Bohuslav Březina, CSc.

Stránky