Fyzikální ústav Akademie věd ČR

extreme light infrastructure Nové lasery pro průmysl a výzkum
Rozcestník experimentálního vybavení pro fyziku a materiálové vědy Centrum pro inovace a transfer technologií

Události

Seminář
Institute of Physics, The Czech Academy of Sciences; Institute of Inorganic Chemistry, The Czech Academy of Sciences; Faculty of Mathematics and Physics, Department of Condensed Matter Physics, Charles University; Faculty of Science, Department of Physical Chemistry, Charles University; Katchem Ltd.; Fulbright Foundation – Specialist Program
Paul S. Weiss
07/06/2017 - 10:00
Dvořákova přednáška
Prof. Paul Lecoq
13/06/2017 - 15:00

Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 05.08.2015

Vědci z Fyzikálního Ústavu AV ČR, v. v. i., společně s kolegy z Osacké univerzity v Japonsku představili v časopise Nature Communications [1] novou metodu, která výrazně posouvá možností mikroskopů atomárních sil zobrazit chemickou strukturu jednotlivých molekul.

Poslední vývoj rastrovacích mikroskopů umožnil zobrazit chemickou strukturu jednotlivých molekul na povrchu pevné látky.

Pondělí, 20.07.2015, Petr Trávníček, Michael Prouza

Na svém dvoudenním zasedání 15. a 16. července 2015 rozhodl kontrolní výbor observatoře Cherenkov Telescope Array (CTA) za účasti českých zástupců, že pro závěrečnou fázi vyjednávání o umístění největší světové sítě teleskopů pro pozorování vysokoenergetického gama záření bylo vybráno na jižní polokouli místo v poušti Atacama v Chile a na severní polokouli lokalita na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově La Palma.

Čtvrtek, 02.07.2015, Zdislava Lojdová

Stavba mezinárodního laserového centra ELI Beamlines začala před třemi lety a 30. června 2015 byla dokončena první etapa výstavby. Za přítomnosti generálního ředitele Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace Roberta-Jana Smitse a dalších významných hostů proběhlo slavnostní předání administrativní a multifunkční budovy ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Pondělí, 22.06.2015, J. Cvach, P. Reimer

29. června se dožívá osmdesáti let významný výzkumný inženýr našeho ústavu Ing. Milan Janata. Milan se narodil v Teplicích, maturoval na gymnáziu ve Vrchlabí a v roce 1958 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Prošel řadou zaměstnání, kde se vesměs zabýval návrhy měřicích a automatizačních zařízení. Ve FZÚ pracoval v letech 1963-1967 a od roku 1970 v něm pracuje až dodnes. Je autorem nebo spoluautorem šesti vynálezů, šesti patentů, řady článků v českých i zahraničních odborných časopisech.

Pondělí, 08.06.2015

Dva mladí badatelé z Fyzikálního ústavu AV ČR, Evgeniya Tereshina, Ph.D. a Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše v úterý 2. června 2015 v pražské Lannově vile Prémii Otto Wichterleho udělovanou za špičkové vědecké výsledky. V letošním roce bylo uděleno 21 těchto prestižních ocenění pro mladé nositele vědeckých hodností do 35 let.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.