Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Rada FZÚ

Rada Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Slovance 2, 18221 Praha 8
Tel:   +420 266 052 666
Fax: +420 282 865 443
E-mail: radafzuatfzu [dot] cz
předseda: Petr Reimer, CSc.
místopředseda: Ing. Martin Nikl, CSc.
interní členové: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.
RNDr. Josef Krása, CSc.
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.
prof. Jan Řídký, DrSc.
RNDr. Petr Šittner, CSc.
externí členové: RNDr. Pavel Hedbávný, CSc.
prof. Dr. Martin Hof, DSc.
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
tajemník: RNDr. Jiří Rameš, CSc.


Aktuality:

Dokumenty o veřejných vědeckých institucích:

Dokumenty o Radě:

Poslední zápis

    Vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů Rady byl zápis ze 68. zasedání Rady FZÚ konaného
    24. ledna 2017 schválen per rollam. Je umístěn v rubrice Schválené zápisy.
    Další, 69. zasedání Rady - již v novém složení po volbách - proběhne 27. února 2017. Zápis z tohoto zasedání zde bude umístěn.

Schválené zápisy

Vybrané dokumenty projednané Radou FZÚ

Informace o Radě FZÚ

Dokumenty pro členy Rady FZÚ

Rada FZÚ 2007-2012

... zpět na začátek strany

J. Rameš 9/2/2017

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.