Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Rada FZÚ

Rada Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Slovance 2, 18221 Praha 8
Tel:   +420 266 052 690
Fax: +420 266 052 579
E-mail: radafzuatfzu [dot] cz
předseda: Ing. Martin Nikl, CSc.
místopředseda: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
interní členové: Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
prof. Jan Řídký, DrSc.
externí členové: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
tajemník: RNDr. Jiří Rameš, CSc.


Aktuality:

Dokumenty o veřejných vědeckých institucích:

Dokumenty o Radě:

Poslední zápis

    27. února 2017 se sešla Rada FZÚ ke svému 69. zasedání, na němž mimo jiné jednala o návrhu na obsazení funkce ředitele.
  • Zápis ze 69. zasedání Rady FZÚ konaného 27. 2. 2017

Schválené zápisy

Vybrané dokumenty projednané Radou FZÚ

Informace o Radě FZÚ

Dokumenty pro členy Rady FZÚ

Rada FZÚ 2012-2017

Rada FZÚ 2007-2012

... zpět na začátek strany

J. Rameš 9/3/2017

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.