Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Netradiční seminář

Seminář Úterý, 03.01.2017 10:00 - 11:00

Přednášející: Pavel Javorský / Jan M. Macák / Ivo Starý
Místo: přednáškový sál FZÚ na Slovance
Jazyk: česky
Pořadatelé: Oddělení dielektrik

Na tomto netradičním semináři představí sebe a svou vědeckou práci oslovení kandidáti do Rady FZÚ. Po sérii odborných 15-ti minutových příspěvků bude následovat diskuse s kandidáty.

Pavel Javorský (Matematicko-fyzikální fakulta UK) – Vibronové stavy v cerových sloučeninách

Jan M. Macák (Univerzita Pardubice) – Můj výzkum nanomateriálů a spolupráce s FZÚ

Ivo Starý (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) – Chirální elektronové systémy

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.