Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Seznam oddělení

Sekce fyziky elementárních částic

Oddělení astročásticové fyziky (16)
Oddělení experimentální fyziky částic (22)
Oddělení teorie a fenomenologie částic (29)
Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Oddělení magnetických nanosystémů (11)
Oddělení dielektrik (12)
Oddělení materiálové analýzy (17)
Oddělení funkčních materiálů (18)
Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Oddělení chemie (32)

Sekce fyziky pevných látek

Oddělení polovodičů (14)
Oddělení spintroniky a nanoelektroniky (15)
Oddělení strukturní analýzy (19)
Oddělení magnetik a supravodičů (24)
Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur (26)
Oddělení optických materiálů (27)
Oddělení vědecké knihovny Cukrovarnická (72)
Oddělení mechanických dílen Cukrovarnická (30)
Oddělení THS Cukrovarnická (44)

Sekce optiky

Oddělení analýzy funkčních materiálů (28)
Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21)
Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25)
Společná laboratoř optiky (38)
Oddělení optických a mechanických dílen Na Slovance (31)

Sekce výkonových systémů

Oddělení radiační a chemické fyziky (52)
Centrum HiLASE (53)
Oddělení technické podpory (55)

Centrální úsek

Sekretariát ředitele (10)
Oddělení vědecké knihovny Na Slovance (71)
Oddělení síťování a výpočetní techniky (20)

Technicko-hospodářská správa

Oddělení personální a mzdové (42)
Oddělení finanční účtárny (411)
Oddělení provozní účtárny a rozpočtu (412)
Oddělení zásobování a dopravy (43)
Oddělení technicko-provozní (34)

Sekce realizace projektu ELI Beamlines

Oddělení laserových systémů (91)
Oddělení experimentálních programů Beamlines (92)
Oddělení systémového inženýrství (97)
Oddělení konstrukční a projekční podpory (93)
Oddělení financování a monitoringu (94)
Oddělení akvizic a logistiky (95)
Oddělení řízení projektů (96)
Oddělení transferu technologií (98)

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.