Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Oddělení spintroniky a nanoelektroniky

Vedoucí

Linka: 457
Email: jungwatfzu [dot] cz
Místo: C
Místnost: A 64/7

Sekretářka

Linka: 585
Email: hachlovaatfzu [dot] cz
Místo: C
Místnost: A 46/2

Činnost

  • Teoretický a experimentální výzkum kvantově-relativistických jevů v pevných látkách
  • Teoretický a experimentální výzkum feromagnetických a antiferomagnetických kovů a polovodičů
  • Teoretický a experimentální výzkum návrhů spintronických součástek
  • Teoretický a experimentální výzkum dvojrozměrných elektronových systémů
  • Teoretický a experimentální výzkum morfologických a elektronických vlastností povrchů a rozhraní pevných látek
  • Technika epitaxe z molekulárních svazků (MBE) a litografie

Vlastní stránky oddělení naleznete zde.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.