Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Oddělení dielektrik

Vedoucí

Linka: 2154
Email: hlinkaatfzu [dot] cz
Místo: S
Místnost: 131

Sekretářka

Linka: 2142
Email: spanelatfzu [dot] cz
Místo: S
Místnost: 137

Činnost

Naším cílem je porozumět materiálům, jejichž frekvenční závislost dielektrické funkce je možno studovat pomocí elektrotechnických, mikrovlnných nebo optických metod. Mezi stěžejní oblasti našeho zájmu patří experimentální výzkum feroelektrik, piezoelektrik, multiferoik, polovodičových nanostruktur a kapalných krystalů pomocí dielektrické, infračervené, terahertzové, Ramanovy a neutronové spektroskopie, měření indexu lomu a dvojlomu, nelineární optické spektroskopie a kalorimetrických měření.

Výzkum oddělení dielektrik se soustřeďuje na čtyři stěžejní výzkumné směry, z nichž každý se opírá o unikátní experimentální aparatury a vysoce kvalifikované týmy:Nejvýznamnější vědecké výsledky našeho oddělení jsou uvedeny v kategorii Významné výsledky. S některými dalšími důležitými nebo staršími výsledky je možné se seznámit na stránkách jednotlivých skupin.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.