Fyzikální ústav Akademie věd ČR

FZÚ v médiích

ČT1 Hyde Park, 26.1.2015.

Zemi mine ve vzdálenosti 1 200 000 km...

YouTube, 27.12.2014.

Přednáška RNDr.Jiřího Grygara, CSc. v...

ČT24, Hydepark Civilizace, 6.12.2014.

LED diody. Mikroskop s...

Úspěšná účast na mezinárodní konferenci vědeckého dorostu

RNDr. Jan Čermák, PhD. získal ocenění za nejlepší prezentaci na 3. mezinárodním fóru o multidisciplinárním vzdělávání a výzkumu pro energii, (3rd International Forum on Multidisciplinary Education and Research for Energy Science), které se konalo ve dnech 9.-14. 12. 2010, v Ishigaki-Jima, Japonsko.

Ocenění „best presentation award“ bylo uděleno za práci „Scanning Probe Microscopy on Organic Heterostructures for Photovoltaics“, ve které využil mikroskopii atomárních sil pro měření struktury a elektronických vlastností vrstev fulerenu a vodivého polymeru. Takové vrstvy jsou celosvětově intenzivně zkoumány pro využití ve velmi levných slunečních článcích. Jan Čermák se věnuje právě studiu mechanismů, které účinnost článků omezují. V září 2010 obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě UK doktorskou disertační práci, kterou vypracoval ve FZÚ pod vedením RNDr. Antonína Fejfara, CSc. (FZÚ).

Studenti ocenění cenou za nejlepší příspěvek v oboru využití sluneční energie (Jan Čermák je první zprava).

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.