Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Colloquium Prague v-17 - Towards CP Violation in Neutrino Physics

Konference Čtvrtek, 02.11.2017 08:00 - Pátek, 03.11.2017 20:00

Místo: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha 8
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: FZÚ AV ČR; Imperial College London, MFF UK

Čtvrté Neutrinové kolokvium s názvem 'Towards CP Violation in Neutrino Physics' se bude konat 2.-3. 11. 2017 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Kolokvium je organizováno ve spolupráci Imperial College London, MFF UK a FZÚ AV ČR a je otevřené zahraničním i domácím zájemcům. Kolokvium se zabývá problematikou měření CP narušení v neutrinových experimentech.

Podrobnější nformace na webu kolokvia

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.