Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Dozorčí rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Adresa

  Dozorčí rada FZÚ AV ČR, v. v. i  
  Na Slovance 2  
  182 21 Praha 8  
     
  Tel.:   220 318 541  
  Fax.: 233 343 184  
  E-mail: drfzuatfzu [dot] cz  

Složení

Předseda: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR)
     
Místopředseda: Ing. Ivan Gregora, CSc. (FZÚ)
     
Členové: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (FJFI ČVUT)
  prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR)
  prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (FJFI ČVUT)
  RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF AV ČR)
     
Tajemník: Ing. Miroslav Hořejší (FZÚ)


Materiály DRCopyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.