Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Doktorand Fyzikálního ústavu získal cenu za nejlepší poster na mezinárodním kongresu MSE 2016.

Ing. Karel Tesař získal na kongresu Materials Science and Engineering 2016 (MSE) konaném v německém Darmstadtu ocenění za nejlepší poster. Kongres MSE je pořádán každé dva roky Německou společností pro materiály (DGM) a v tomto roce byl organizován s přispěním amerických materiálových společností Materials Research Society (MRS) a Minerals, Metals and Materials Society (TMS). Letošní ročník se sestával z 590 přednášek a 240 posterů, přičemž celkový počet účastníků přesáhl 1300. Ing. Karel Tesař se svým posterem Enhanced bending plasticity induced by twinning-detwinning in thin Mg wires prepared by single-step direct extrusion, vypracovaným pod vedením Dr. Aleše Jägera, uspěl v rámci sympozia věnovaného strukturním materiálům v konkurenci 58 posterů. Jako jediný z vítězů jednotlivých sympozií byl vybrán, aby poskytl rozhovor pro newsletter kongresu. Ing. Karel Tesař pracuje pod vedením Dr. Aleše Jägera na přípravě a charakterizaci velmi tenkých (<250 µm) drátů z čistého hořčíku, u kterých se předpokládá využití jako biodegradabilní materiál pro medicínské aplikace. Ve svém posteru vysvětlili velmi dobrou plasticitu tenkých hořčíkových drátů v ohybu pomocí mechanismu reverzibilního dvojčatění.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.